Washington Gas Trunked Radio System

Washington, D.C. Metropolitan Area


This system is obsolete and no longer on the air.

Type: Motorola Type II

Frequencies:
935.4875 Voice/Control
935.9   Voice/Control
936.9625 Voice/Control
937.0   Voice/Control
937.1875 Voice
937.4875 Voice
938.4375 Voice
938.45  Voice
938.5   Voice
939.9625 Voice

Talkgroups:
 1584 ?
 1616 Dispatch - Virginia? - 4xx, 8xx
 1648 Dispatch - Primary Dispatch (All Areas) ?
 1680 Dispatch - Maryland North? - 5xx, 2xx, 7xx
 1712 Dispatch - Maryland South - 3xx ?
 1744 Dispatch - Virginia North - 4xx ?
 1776 Dispatch - DC - 1xx ?
 1808 Dispatch - DC?
 1840 Dispatch - DC? - 1xx

 1904 ?

 2032 Dispatch - Virginia?
 2064 ?

 2160 ?
 2192 ?

 2298 ?

 4096 ?